13.12. Kommunikationsutrustning

(RAKEL)

Styrande dokument

  1. RAKEL kommunikation VO Ambulans dokument id: 09-46330

Talgrupper

Grundinställning i fordonsradio är ”326 AmbAnr” finns i mapp ”26 Gävle”, samtliga fasta radioenheter är grundinställda på denna talgrupp. Undvik samtal på denna talgrupp

Grundinställningen i handradioenheten är enhetens talgrupp, ex ”326 9610” denna finns i

mapp ”Amb Enh”

Vid varje enskilt uppdrag kan talgrupp tilldelas av SOS, iakttag detta på den larminfo ni tar emot från SOS


Vid samverkan mellan Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS

Under framkörning skall den av operatören tilldelade RAPS-talgruppen ställas in i fordonsradion av alla framkörande ambulanser. Tilldelas automatiskt till fordonsradion i ambulansen om den är inställd enligt ovan (mapp ”26 Gävle”).

Vid ”Vindruterapportering” används långt tryck på knapp 2 på radion för att operatören skall kontakta talgrupp. Detta görs på den radio som står inställd på RAPS-talgruppen. Genom att göra så möjliggörs för alla inblandade att höra rapporten.

Då Sjukvårdsledaren lämnar fordonet skall tilldelad RAPS-talgrupp ställas in på dennes handradioenhet.

Ett Individsamtal med SOS-operatören görs med långt tryck på knapp 1 för att bli kontaktad på just den radion trycket görs på. Denna kommunikation hörs endast av enheten och SOS-operatören.

Vid övrig samverkan med andra enheter tilldelar SOS-operatör en talgrupp till berörda enheter. All kommunikation sker då i denna talgrupp.

Det är därför viktigt att regelbundet gå igenom de mappar som finns i radion för att vara uppdaterad och snabbt kunna hitta rätt talgrupp.

Samverkan med andra rakelzoners enheter görs tills vidare på respektive områdes tilldelade RAPS-talgrupp eller annan av operatör tilldelad talgrupp.

Mobiltelefonfri dag

För att regelbundet träna på att tala i radio så genomförs regelbundet dagar där all kommunikation sker via Rakel.

Mobiltelefonfri dag genomförs enligt nedan:

Område syd

1:a onsdagen varje månad 08.00 - 18.00

Område mitt

2:a onsdagen varje månad 08.00 - 18.00

Område nord

3:e onsdagen varje månad 08.00 - 18.00

Ovanstående gäller oavsett om det är helgdag eller vardag.


Följande gäller vid mobiltelefonfria dagar: