13.10. Kapnometer

(EMMA)

Användningsområde

Mätning av utandad koldioxid (endtidal koldioxid) vid avancerad luftvägsvård

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning

Utrustning

Indikationer

Behandlingsmål EtCO2

Underhåll

Arbetsbeskrivning

Se bruksanvisning i MTU-pärm

Mätfälla

Dokumentation : Uppmätta koldioxidvärden (kPa) noteras i ambulansjournal