13.1. Avsnörningsförband

(CAT)

Användningsområde

CAT (Combat Application Tourniquet) är ett avsnörningsförband avsett att stoppa blödningar i övre och nedre extremitet.

Ansvarsförhållande: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk handledning

Indikation

Kontraindikationer

Tillvägagångssätt

Avlämning

Informera mottagande akutmottagning, meddela när det avsnörande förbandet drogs åt.