13.1. Endotracheal intubation, ETI

Allmänt

Endast för personal med intubationsdelegering


Indikationer


Risker


Utförande


Övervakning