12.9. Desloratadin

R06AX27

PREPARATNAMN

Ex Aerius

BEREDNINGSFORM

Tablett, munlöslig

STYRKA

2,5 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Antihistamin, H1-antagonist

INDIKATIONER

Allergi, anafylaxi (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

Vuxna: 2 tabl. (4 tabl. vid anafylaxi). Upprepas ej.

Barn:

2-6 år: 0,5 tabl. Upprepas ej.

6-12 år: 1 tabl. (2 tabl.tabl. vid anafylaxi). Upprepas ej.

>12 år: 2 tabl. (4 tabl.tabl. vid anafylaxi). Upprepas ej

KONTRAINDIKATIONER

Känd allergi mot desloratadin

FÖRSIKTIGET

Allvarligt nedsatt leverfunktion

BIVERKNINGAR

Trötthet

Huvudvärk

Muntorrhet

INTERAKTIONER

Erytromycin, ketokonazol ger ökad koncentration av desloratardin

ÖVERDOSERING

Symtom

Antikolinerga symtom

Somnolens

Takykardi och huvudvärk

Behandling

Aktivt kol

För ytterligare information om preparatet, se FASS