12.8. Budesonid

R03BA02

PREPARATNAMN

ex Pulmicort Turbuhaler

BEREDNINGSFORM

Inh.pulver

STYRKA

400 µgram/dos, 200 doser/förpackning

TERAPEUTISK EFFEKT

Inflammationshämmande

INDIKATIONER

Luftvägssymtom efter inh. av skadliga ämnen (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inhalation

DOSERING

Vuxna: 400 µgram x 10 inh.doser x 4 (sic) = maxdos

Barn: 400 µgram x 5 inh.doser = maxdos

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot budesonid

BIVERKNINGAR

Hosta/heshet

Urticaria

Halsirritation/bronkospasm (sällsynt)

För ytterligare information om preparatet, se FASS