12.7. Betametason

H02AB01

PREPARATNAMN

Ex Betapred

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska, tabl.

STYRKA

4 mg/ml i ampull, 1ml, tablett 0,5 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Inflammationshämmande > 48 timmar

INDIKATIONER

Addison (vuxen) (Ssk)

Allergi (vuxen) (Ssk)

Anafylaxi (Ssk)

Astma (Ssk)

KOL (vuxen) (Ssk)

Epiglottit (vuxen) (Ssk)

Pseudokrupp (barn) (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Tabl. löses i vatten alt. i.v. inj.

DOSERING

Vuxna (engångsdos)

Astma: 8 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 1 ml i.v

Allergi: 10 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 1 ml i.v

Anafylaxi: 10 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 2 ml i.v

Addison: inj. 4 mg/ml, 2 ml i.v

Epiglottit: inj. 4 mg/ml, 2 ml i.v

KOL: 8 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 1 ml i.v


Barn < 6 år (engångsdos)

Astma: 4 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 0,5 ml i.v

Anafylaxi: 6 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 1 ml i.v

Pseudokrupp: 4 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 0,5 ml i.v


Barn > 6 år (engångsdos)

Astma: 8 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 1 ml i.v

Anafylaxi: 10 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 2 ml i.v

Pseudokrupp: 8 tabl. alt. inj. 4 mg/ml, 1 ml i.v

KONTRAINDIKATIONER

Känd allergi mot betametason

FÖRSIKTIGET

Magsår

Diabetes mellitus

Hypertoni

Hjärtinsufficiens

BIVERKNINGAR

Inga av klinisk betydelse vid enstaka doser

För ytterligare information om preparatet, se FASS