12.6. Atropin

A03BA01

PREPARATNAMN

Atropin

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

0,5 mg/ml, i ampull 1 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Ökad hjärtfrekvens och hjärtminutvolym

Kramplösande på glatt muskulatur

Sekretionshämmande på saliv, bronkialsekret och magsaft

INDIKATIONER

Symtomgivande bradykardi (puls 45 med syst BT ≤ 85), (Ssk)

Nervgasförgiftning innan tillgång på antidot (Ssk)

Ane ssk

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj., i undantagsfall s.c

Effekt inom 1-2 min, duration upp till 5 tim

DOSERING

Vuxna: 1 ml (= 0,5 mg) i.v, kan upprepas efter 3-5 min, max 2 ml (Ssk)

Barn: Inj. 0,5 mg/ml, 0,02 mg/kg. Max 1 ml/dos. (Ssk)

Vikt kg

Dos ml

5

0,2

10

0,4

15

0,6

20

0,8

25

1,0

30

1,0

35

1,0

40

1,0

45

1,0

50

1,0

KONTRAINDIKATIONER

Inga vid symtomgivande bradycardi

BIVERKNINGAR

Ökad hjärtfrekvens

Muntorrhet, Ackommodationspares (vidgade pupiller)

Excitation, desorientering och hallucinationer (vid höga doser)

Miktionsbesvär

ÖVERDOS Symtom

Takykardi, takypné, feber, törst, torra slemhinnor

Motorisk oro, ev kramper, excitation, hallucinationer

Behandling

Mörker, tystnad

Vid kramper, uttalad excitation:

Se kap. 4.1 resp. kap. 104.1 Generella kramper vuxen resp barn)

För ytterligare information om preparatet, se FASS