12.5. Amiodaron

C01BD01

PREPARATNAMN

ex Cordarone

BEREDNINGSFORM

Inj.lösning. Förvaras mörkt

STYRKA

50 mg/ml, i ampull 3 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Antiarytmikum, förlängd refraktärperiod, sänker retbarhet i hjärtat

INDIKATIONER

Refraktärt ventrikelflimmer/ventrikeltakycardi

  • Enl HLR-rådets A-HLR protokoll (Ssk)
  • Enl HLR-rådets barn A-HLR protokoll (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj. alternativt i.o inj

DOSERING

Vuxna:

Administreras ospätt vid hjärtstopp

Initialdos : 300 mg = 6 ml ospädd lösning

Upprepningsdos 150 mg i.v/i.o = 3 ml ospädd lösning enligt HLR- schema. Upprepas max 1 gång.

Barn:

6 ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml = 15 mg/ml

Initialdos 5 mg/kg i.v/i.o. spädd lösning. Maxdos 300 mg.

Vikt kg

Dos ml

5

1,7

10

3,3

15

5,0

20

6,7

25

8,3

30

10,0

35

11,7

40

13,3

45

15,0

50

16,7

Kan upprepas max 1 gång med samma dos enligt HLR-schema, maxdos 150 mg .

KONTRAINDIKATIONER

BIVERKNINGAR

Kraftigt kärlretande

Blodtryckfall pga kärldilatation (vanligt)

Bradykardi /Totalblock

För ytterligare information om preparatet, se FASS