12.5. CPAP

(BiTrac)

Användningsområde

CPAP = kontinuerligt positivt luftvägstryck. CPAP-utrustningen i ambulans kan användas from 4 års ålder.

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt praktisk träning under handledning.

Indikationer

CPAP-ventil 7,5 cm H2O:

CPAP-ventil (2,5)-5 cm H2O:

Kontraindikationer

Arbetsbeskrivning

Om behandlingen fungerar

Larma in till akutmott, avbryt inte behandling förrän läkare på AM övertagit ansvaret.