12.46. Tranexamsyra - TXA

B02AA02

PREPARATNAMN

Ex Cyklokapron

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

100 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Minskar akut blödning genom att bibehålla bildade koagler (hämmar plasminogenaktivering)

INDIKATIONER

Stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel traumatisk blödning samt skallskada med RLS 4-8 eller massiv blödning postpartum.

SBT < 100 mmHg i samband med trauma ( ssk )

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v./i.o.

DOSERING

Vuxen: 10 ml i.v./i.o. långsamt (ca 1ml/min) upp till 3 tim efter skadetillfället. Upprepas ej.

Barn: Inj. i.v./i.o. 15 mg/kg långsamt (ca 1ml/min) upp till 3 tim efter skadetillfället. Upprepas ej.

Vikt kg

Dos ml

5

0,8

10

1,5

15

2,3

20

3,0

25

3,8

30

4,5

35

5,3

40

6,0

45

6,8

50

7,5

OBS! Får absolut ej försena avtransport!!

KONTRAINDIKATIONER

Allergi mot läkemedlet

Aktiv tromboembolisk sjukdom

FÖRSIKTIGET

OBS! Förebyggande läkemedel!

Administrering får absolut ej fördröja transport till sjukhus!

BIVERKNINGAR

Illamående/kräkning vid snabb i.v/i.o inj

Lågt blodtryck vid snabb i.v/i.o inj

För ytterligare information om preparatet, se FASS