12.44. Tetrakain

S01HA03

PREPARATNAMN

Tetrakain

BEREDNINGSFORM

Ögondroppar

STYRKA

10 mg/ml (1 %)

TERAPEUTISK EFFEKT

Lokalt smärtstillande, duration 15 minuter

INDIKATIONER

Smärta i ögon ex.vis vid sköljning (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Droppas i ögat

DOSERING

1-2 droppar i skadat öga – engångsbehandling

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet Tetrakain

FÖRSIKTIGET

Får ej ersätta ögonspolning

Rekommenderas ej vid behandling mot polisens pepparspray

BIVERKNINGAR

Övergående lokal irritation/sveda

Hornhinneskada vid upprepad användning

Allergiska reaktioner (sällsynt)

ÖVRIGT

Pat som behandlats ska undersökas av läkare (helst ögonläkare) får ej lämnas på plats

För ytterligare information om preparatet, se FASS