12.41. Suxametonium

M03AB01

PREPARATNAMN

Ex Celocurin

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

50 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Perifert verkande muskelavslappande medel

Verkar förlamande på motoriska muskeländplattan genom bestående depolarisering.

INDIKATIONER

Endotracheal intubation (RSI) (Anessk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj.

DOSERING

(1)-2 mg/kg = 0,02 ml/kg (50 kg = 1 ml).
Kan upprepas 1 gång.

Vikt kg

Dos ml

5

0,2

10

0,2

15

0,3

20

0,4

25

0,5

30

0,6

35

0,7

40

0,8

45

0,9

50

1,0

Före ev upprepningsdos ges: inj atropin 0,5 mg/ml, 0,01 mg/kg = 0,02 ml/kg (50 kg = 1 ml) i.v (se kap. 11.6).

KONTRAINDIKATIONER

Muskelsjukdomar hos barn (risk för utveckling av malign hypertermi)

Förgiftning med nervgas /pesticid

Känd malign hypertermi patient

Svåra ansiktsskador med blödning/svullnad i luftvägen

FÖRSIKTIGET

Brännskador , massivt vävnadstrauma

Svår sepsis

Upprepad inj. kan utlösa svår bradyarytmi

BIVERKNINGAR

Bradycardi / rytmrubbning

Blodtrycksfall

Histaminfrisättning / bronkospasm

Malign hypertermi

Anafylaxi

INTERAKTIONER

Esketamin kan ge förlängd effekt av suxameton

ÖVRIGT

Bör förvaras i kylskåp. Om ej, ändra utgångsdatum 2 mån framåt (90 % av effekten kvar)

För ytterligare information om preparatet, se FASS