12.39. Ringer-acetat

B05BB01

PREPARATNAMN

Ringer-acetat

BEREDNINGSFORM

Inf.vätska: Plastpåsar 1000 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Rehydrering vid hypovolemi

Förebygger acidos

INDIKATIONER

A-HLR ( ssk )

Hypovolemi ( ssk )

Chocktillstånd – blödning, dehydrering, septisk allergisk, cardiogen ( ssk )

Brännskada ( ssk )

Höftfraktur ( ssk )

Hyperglykemi (1000 ml/timme) ( ssk )

Binjurebarksvikt ( ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. infusion

DOSERING

Individuell beroende på kliniskt tillstånd och ålder

Vuxna: 10-20 ml/kg , maxdos 2000 ml

Okontrollerad blödning målvärde SBT > 90 mmHg Skallskada målvärde SBT > 100 mmHg

Brännskada: 4 ml/kg/ % brännskadad yta (under 1:a dygnet)

Barn: 10 ml/kg

  • Vid rehydrering samt brännskada och chockbehandling: 10 ml/kg. Kan upprepas 4 gånger vb.
    Vätskestöt ges under max 20 min.

Vikt kg

Dos ml

5

50

10

100

15

150

20

200

25

250

30

300

35

350

40

400

45

450

50

500

Brännskada se kap. 106.3

FÖRSIKTIGET

Hjärtsvikt/inkompensation, lungödem

Njursvikt

Perifera ödem

För ytterligare information om preparatet, se FASS