12.38. Propofol

N01AX10

PREPARATNAMN

Ex Diprivan

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska, vit fettlösning

STYRKA

10 mg/ml, i 50 ml färdig spruta

TERAPEUTISK EFFEKT

Narkosmedel

INDIKATIONER

Induktion, underhåll av anestesi (RSI) (Ane ssk)

Anestesi vid status epilepticus (Ane ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj.

DOSERING

Sedering: 1-2 ml (= 10-20 mg) i.v, kan upprepas max 4 ggr

Anestesi: 2-3 mg/kg. Kan upprepas max 12 mg/kg/timme.

Anestesi vid hypovolemi: 0,5-1 mg/kg

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot propofol

FÖRSIKTIGET

Hypovolemi

BIVERKNINGAR

Bradycardi

Blodtrycksfall

Allergiska reaktioner

Smärta vid infusionsstället (tromboflebit)

ÅTGÄRD BIVERKAN

Behandla eventuellt bradykardi med atropin

Ge vätska mot blodtrycksfallet alt minska dosen propofol

ÖVERDOSERING

Se ovan

För ytterligare information om preparatet, se FASS