12.36. Paracetamol

N02BE01

PREPARATNAMN

Ex Alvedon, Perfalgan

BEREDNINGSFORM

Suppositorier/tabl./infusionsvätska

STYRKA

250 mg, 500 mg, 10 mg/ml i flaska 100 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Febernedsättande

Smärtstillande

INDIKATIONER

Feberprofylax till strokepatienter (Ssk)

Hög feber (> 38,5) hos barn (Ssk)

Feber med allmänpåverkan hos vuxen (Ssk)

Tillägg till annan smärtbehandling (Ssk)

I.v om andra adm.sätt mindre lämpliga (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Rektalt/per os/i.v. infusion

DOSERING

Vuxna: 1 gram per os alt infusion100 ml i.v

Barn: Supp 250 mg, 20-25 mg/kg rektalt.

Vikt kg

Dos antal st

5

-

10

1

15

1

20

2

25

2

30

2

35

2

40

2

45

2

50

2

Alt Inj. 10 mg/ml, 15 mg/kg, om andra administreringsvägar inte är möjliga och >30 minuter till sjukhus

Vikt kg

Dos ml

5

7,5

10

15,0

15

22,5

20

30,0

25

37,5

30

45,0

35

52,5

40

60,0

45

67,5

50

75,0

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot paracetamol

Leverinsufficiens

BIVERKNINGAR

Allergisk reaktion (sällsynt)

Exantem , urtikaria (sällsynt)

Blodtrycksfall (i.v adm)

ÖVERDOSERING

Symtom

Buksmärtor

Illamående

Kräkningar

Behandling

Kol

Acetylcystein (på sjukhus)

För ytterligare information om preparatet, se FASS