12.34. Oxygen

V03AN01

PREPARATNAMN

Oxygen (O2 )

BEREDNINGSFORM

Medicinsk gas

STYRKA

100 %

TERAPEUTISK EFFEKT

Minskad ischemi i vävnad

INDIKATIONER

Hypoxi (Amb.sjkv./räddningstjänst)

Tillstånd med risk för organischemi (Amb.sjkv./räddningstjänst) ex.vis:

Angina pectoris, misstänkt hjärtinfarkt, hjärtstopp

Andningsbesvär med symtomgivande hypoxi

Stroke

Trauma oavsett orsak, skada

Misstänkt sepsis

Dykolycka

Intoxikation med kolmonoxid, cyanid

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inh. via oxygenmask med reservoar, ”grimma”, mask/blåsa, utrustning för inh.sbehandling

DOSERING

Doseras efter behov

Riktvärden oxygenkoncentration vid användning av olika hjälpmedel:

Grimma, näskateter 1- 3 l

24-30 %

Hudsonmask 6-10 l

35-50 %

Reservoarmask 12 l

80-100 %

Pocketmask 10 l

50 %

Mask/blåsa (reservoar) >15 l

100 %

KONTRAINDIKATIONER

Inga

FÖRSIKTIGET

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Arbete i omgivning med risk för brand eller självantändning (olja, fett)

BIVERKNINGAR

Andningsdepression, andningsstopp (vid uttalad KOL)

ÖVERDOSERING

Behandling

Uppmana patienten att hyperventilera, assistera andningen vb, minska oxygen till ett minimum eller avbryt tillförseln