12.32. Natriumklorid

B05BB01

PREPARATNAMN

Natriumklorid

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

9 mg/ml

INDIKATIONER

Spolning av pvk, spädning av läkemedel

ADMINISTRATIONSSÄTT

i.v.

DOSERING

Spolning av PVK 2-10 ml.

Spädning av läkemedel, vg se resp läkemedel aktuellt för spädning.

För ytterligare information om preparatet, se FASS