12.31. Naloxon

V03AB15

PREPARATNAMN

Naloxon

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

i.n/i.v/s.c: 0,4 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Antidot (antagonist) mot morfin liknande preparat (opioider)

Effekt inom 2 min efter i.v. inj,något senare om i.m/s.c.inj., Duration 45 minuter-4 tim beroende på dos och administrationssätt

INDIKATIONER

Intox med morfin liknande preparat (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.n. alt långsam i.v. inj. Kan administreras i.m eller s.c.

DOSERING

Vuxna:

i.n/i.v – 0,4 mg/ml, vuxna samt barn > 50 kg 0,3 ml i.n startdos. Kan upprepas efter 2-3 minuter upp till 2 ml.

Upprepningsdos tills patient spontanandas med AF > 8/min. (Ssk)

i.m./s.c. > 50 kg 1 ml i stor muskelgrupp. (Ssk)

Barn:

Inj. i.n./i.v. 0,4 mg/ml, 0,01 mg/kg. Kan upprepas intervall på 2-3 min till tillfredställande andning och medvetandegrad (Ssk)

Vikt kg

Dos ml

5

0,1

10

0,3

15

0,4

20

0,5

25

0,6

30

0,7

35

0,9

40

1,0

45

1,0

50

1,0

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot Naloxon

BIVERKNINGAR

Illamående, kräkningar, svettningar, tachycardi, tensiontremor

Lungödem

Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare

För ytterligare information om preparatet, se FASS