12.3. Adrenalin 0,1 resp 1,0 mg/ml

C01CA24

PREPARATNAMN

Ex. Adrenalin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

0,1 mg/ml resp. 1 mg/ml , i ampull 10 ml resp. 1 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

β1-receptorstimulerande effekt

 • Ökar myokardiets kontraktilitet
 • Ökar hjärtats retbarhet vid asystoli inför defibrillering

β2-receptorstimulerande effekt

 • Dilaterar bronker

α-receptorstimulerande effekt

 • Perifer vasokonstriktion, höjer BT

INDIKATIONER

Hjärtstopp (Ssk)

Anafylaxi (Ssk)

Astma(Ssk)

Pseudokrupp, epiglottit (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inj. i.m. 1:a hand vid anafylaxi,svår astma

Inj. i.v./i.o. vid A-HLR, anafylaxi, astma

Inh. Vid analylaxi, astma, pseudokrupp, epiglottit

Vid misstanke om droppsmitta:
Ge om möjligt inhalation i hemmet före inlastning i ambulans. Vid inhalation i ambulans, slå på aktivt utsug i vårdarutrymmet.

DOSERING

Hjärtstopp

Vuxna: Inj. i.v./i.o. 0,1 mg/ml, 10 ml. Upprepas var 4:e minut, max 16 ggr

Barn: Inj. i.v/i.o. 0,1 mg/ml, 0,01 mg/kg. Upprepas var 4:e minut, max 16 ggr:

Vikt kg

Dos ml

5

0,5

10

1,0

15

1,5

20

2,0

25

2,5

30

3,0

35

3,5

40

4,0

45

4,5

50

5,0

Övriga tillstånd

Vuxna:

 • Inj.i.v./i.o. 0,1 mg/ml, 1-3 ml Kan upprepas efter 2-5 minuter till totalt 5 ml - Ges långsamt (1 ml/minut) med EKG-övervakning . Kan upprepas 1 gång efter 2-5 minuter:
 • Inj. i.m. 1 mg/ml, 0,3-0,5 ml Ges i lårets främre övre kvadrant. Kan upprepas efter 5-10 minuter
 • Inh. 1 mg/ml, 2 ml Kan upprepas 2-3 gånger

Barn:

 • Inj. i.v. 0,1 mg/ml, 0,005 mg/kg.
  Ges långsamt (1 ml/minut) med EKG-övervakning . Kan upprepas 1 gång efter 2-5 minuter:

Vikt kg

Dos ml

5

0,3

10

0,5

15

0,8

20

1,0

25

1,3

30

1,5

35

1,5

40

1,5

45

1,5

50

1,5

 • Inj. i.m. 1 mg/ml, 0,01 mg/kg .
  Ges i lårets främre övre kvadrant. Kan upprepas 1 gång efter 5-10 minuter:

Vikt kg

Dos ml

5

0,1

10

0,1

15

0,1

20

0,2

25

0,3

30

0,3

35

0,4

40

0,4

45

0,5

50

0,5

 • Inh. 1 mg/ml: 0,05 mg/kg.
  Späd upp till 2 ml med NaCl. Kan upprepas max 3 ggr med minst 5 minuters mellanrum:

Vikt kg

Dos ml

5

0,3

10

0,5

15

0,8

20

1,0

25

1,3

30

1,5

35

1,8

40

2,0

45

2,0

50

2,0

KONTRAINDIKATIONER

Inga

FÖRSIKTIGET

Angina pectoris

Tachycardi > 150, barn > 170

Obehandlad hyperthyreos

BIVERKNINGAR

Huvudvärk, yrsel, oro

Takykardi, palpitationer, tremor

Blekhet, kallsvett

Illamående, kräkning

ÖVERDOSERING

Symtom

Blodtrycksstegring, ventrikulära arytmier

hjärtinsufficiens, hjärtsvikt (se kap. 3.3.)

För ytterligare information om preparatet, se FASS