12.29. Midazolam

N05CD08

PREPARATNAMN

Ex Dormicum

BEREDNINGSFORM

Inj.lösning

STYRKA

5 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kramplösande med snabbare effekt än i.v diazepam Ångestdämpande/sederande. Muskelavslappande

INDIKATIONER

Pågående kramper , Stark ångest eller svår akut krisreaktion. (Ssk)

Underhåll av anestesi (RSI), sedering (Anessk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intranasalt med nebulisator MAD alt inj i.m eller i.v

DOSERING

Inj. i.n. eller i.m. (i stor muskelgrupp) 5 mg/ml

 • Vuxna samt barn > 50 kg: 10 mg (= 2 ml)
 • Vuxna samt barn 15-50 kg: 5 mg (=1ml)
 • Barn <15 kg: 0,2-04 mg/kg
  Dras upp i 1 ml spruta. OBS! Mindre barn kan kräva doser i det högre intervallet pga förhöjd metabolism.

OBS:

 • > 60 år: 1 ml (5 mg) i. n. eller i.m.

Vikt kg

Dos ml

5

0,2-04

10

0,4-0,8

15-50

1,0

>50

2,0

 • Upprepningsdos i.n. = halva initialdosen efter 5 minuter. Max 15 mg (3 ml) totalt till vuxen patient.
 • Upprepningsdos i.m.= initialdos kan upprepas en gång.


Inj. i.v. 1 mg/ml ( spädd lösning)

 • 1 ml späds i 4 ml NaCl = 5 ml, 1 mg/ml.
 • Ges långsamt. Max 10 mg (10 ml) totalt till vuxen patient.

Vikt kg

Dos ml

5

1,0

10

2,0

15-30

3,0

40

4,0

>50

5,0

 • Dosen kan upprepas efter 5 minuter

KONTRAINDIKATIONER

Inga vid pågående kramp

FÖRSIKTIGET

Äldre patienter – halv dos

Myastenia gravis

Alkohol och narkotika potentierar effekten

BIVERKNINGAR

Kraftigt brännande smärta i näsan på vakna patienter

Övergående andningspåverkan beredskap assisterad andning

BT-fall

Illamående

Agitation

INTERAKTIONER

CYP3A4 hämmare (se

FASS (ex flukonazol, erytromycin) kan ge förlängd effekt av midazolam

ÖVERDOSERING

För ytterligare information om preparatet, se FASS