12.27. Metoprolol

C07AB02

PREPARATNAMN

Ex Seloken

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

1 mg/ml, endosspruta 5 ml (= 5mg) alt i ampull 5 ml (= 5mg)

TERAPEUTISK EFFEKT

β1-receptorblockerare

Ger lägre hjärtfrekvens

Ger lägre hjärtminutvolym

Ger lägre blodtryck

I.v. inj. vid akut hjärtinfarkt ger smärtreduktion

INDIKATIONER

Symtomgivande takykardi (> 90/min) vid instabil angina/akut hjärt-infarkt (SskT)

Nitro- och morfinresistenta CBS (SskT)

Vid ovan indikationer ska transporttiden vara mer än 50 min. Sök medicinläkare via växel!

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam i.v. inj.

DOSERING

Initialt ges 5 ml (= 5 mg) i.v, långsamt efter läkarordination

KONTRAINDIKATIONER

Hypotension – syst BT < (100)-110 mmHg

Bradykardi – frekvens < 60 slag/min. AV-block II-III

Manifest hjärtsvikt, lungödem

FÖRSIKTIGET

Astma/KOL

Kan ev försvåra behandling av anafylaxi

BIVERKNINGAR

Blodtrycksfall, bradykardi

Huvudvärk, yrsel

Bronkospasm

Försämrad hjärtsvikt

ÖVERDOSERING

Symtom

Bradykardi, AV-block/asystoli

Blodtrycksfall

Behandling

Blodtrycksfall: < 80 mmHg syst – Ringer-acetat 200 ml i.v,

Bradykardi: vid cirkulatorisk påverkan (< 45 slag/min) – atropin 0,5 mg/ml, 1 ml i.v

För ytterligare information om preparatet, se FASS