12.25. Lidokain/Prilokain

N01BB20

PREPARATNAMN

Ex EMLA

BEREDNINGSFORM

Medicinskt plåster

STYRKA

25 mg Lidokain/25 mg Prilokain

TERAPEUTISK EFFEKT

Lokalanestetikum

INDIKATIONER

Hudanestesi inför kanylstick/provtagning (Amb.sjkv.)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Ett plåster appliceras över ett perifert kärl

DOSERING

Vuxna samt barn 1-12 år: 1-2 plåster samtidigt, applikationstid 1 timme. Max 5 plåster

Barn 0-12 månader: 1 plåster, applikationstid max 1 timme. Max 2 plåster

KONTRAINDIKATIONER

Prematura barn

Överkänslighet mot lokalanestetika

Känd methemoglobinemi

FÖRSIKTIGET

Icke intakt hud

BIVERKNINGAR

Lokal blekhet, rodnad, ödem på applikationsstället

Klåda

Allergisk reaktion, anafylaktisk chock

Methemoglobinemi

INTERAKTIONER

Samtidig behandling med sulfapreparat ökar risken för methemoglobinbildning

ÖVERDOSERING

Mycket osannolik vid normal användning

Symtom

Kramper

Andningsdepression

Arytmier

Blodtrycksfall

Behandling

Symtomatisk

För ytterligare information om preparatet, se FASS