12.24. Lidokain 10 mg/ml

N01BB02

PREPARATNAMN

Ex Xylokain

BEREDNINGSFORM

Gel 2%

STYRKA

2%

TERAPEUTISK EFFEKT

Ytanestesi

INDIKATIONER

Ytanestesi vid vuxen katetrisering

ADMINISTRATIONSSÄTT

Uretra fylls med gel

DOSERING

Uretra fylls med gel, vanligen kvinnor 5-10 ml, män 20 ml. Upprepas ej

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot lokalbedövningsmedel

AV-block II-III

FÖRSIKTIGET

Äldre samt patienter med nedsatt allmäntillstånd

För ytterligare information om preparatet, se FASS