12.24. Skyddsmask

(Skyddsmask 90)

Användningsområde

Andningsskydd att användas som personligt skydd vid arbete med patienter som exponerats för kemikalie/r eller som flyktmask ur kontaminerat område. Används även vid misstänkt/bekräftad virussmitta (ex Covid-19).

Skyddsmask 90 skyddar andningsvägar, ansikte och ögon mot kemiska och biologiska ämnen och består av ansiktsskydd 90 samt filter 90.
Ansiktsskyddet medger placerings av filter på antingen höger eller vänster sida.
Skyddsmask 90 skall vara personlig och skall vara personligt utprovad.


Användning av skyddsmask 90 vid misstänkt eller bekräftad Covid-19

Filter och filterbyte

Filtret innehållande aktivt kol renar luften från partiklar och ämnen i gasform. Exakt skyddstid för filtret beror på miljön man verkar i och den koncentration av ämnet/partiklar som finns i den aktuella miljön.

Beträffande Covid-19 kommer skyddstiden på filtret inte innebära någon begränsning så länge filtret hanteras korrekt och inte utsätts för väta.
Under en lång tids användning kan partikelfiltret tätas mer och mer vilket gör att andningsmotståndet ökar, när det blir mycket trögt att andas genom filtret är det dags att byta.

När man öppnat aluminiumförpackningen och vid användning av filtret tar det upp fukt och eventuella föroreningar, som finns i luften t.ex. lösningsmedel och avgaser. Detta medför att filtrets kol mättas så småningom.
Därför skall filtrets lilla lock sitta på när skyddsmasken 90 ligger i sin väska.

Lagrade filters prestanda har fortlöpande utvärderats och prestandan har inte sjunkit nämnvärt under de år testerna genomförts.
Slutsatsen är således att enligt FOI och MSB kan man använda filter 90 trots att det gått ut i datum.

Skydd mot mikrobiologiska smittoämnen

Ett andningsskydds förmåga kan utryckas i dess skyddsfaktor. Ett andningsskydd som reducerar halten föroreningar i den omgivande luften 100 gånger, till exempel från en förorening i luft på 50 ppm till 0,5 ppm sägs ha en skyddsfaktor på 100. För skyddsmask 90 inklusive skyddsfilter 90 är skyddsfaktorn >10 000 (munskydd FFP2 har faktor 9, andningsskydd FFP3 har faktor 20)

Färdigställande av skyddsmask 90


Förenklad tillpassning

För bästa tillpassning ska skyddsmasken vara i rätt storlek, då uppnås en god tätning i tätningskanter och innermasken. Skyddsmasken finns i tre storlekar – där storlek 1 är störst, storlek 2 passar majoriteten (75 %) och storlek 3 är minst. Storleken på masken finns noterad med en siffra i pannan. Vid tillpassning gäller följande:

Efter det att skyddsmasken tillpassats korrekt tas skyddsmasken av genom att endast lossa nedre bandspännena. De övriga spännena ska bibehålla sina injusterade lägen. Detta är viktigt för att påtagning ska kunna ske så snabbt som möjligt.


Avtagning och rengöring av skyddsmask 90

Slutlig rengöring av skyddsmasken genomförs med handskar på (se bild 4)

OBS inandningshålet på filtret skall täckas med plastproppen för att undvika att få in fukt i filtret. Om proppen saknas använd silvertejp eller motsvarande.
Upprepa proceduren två gånger, var särskilt noggrann med ytorna vid inandning- och utandningsventilen.

Handskar skall inte användas när du tar av dig masken. Sprita händerna före och efter momenten!