12.23. Kolsuspension

A07BA01

PREPARATNAMN

Kolsuspension

BEREDNINGSFORM

Oral lösning

STYRKA

150 mg/ml, 100 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Absorberar läkemedel och andra kemiska substanser

INDIKATIONER

Akuta förgiftningar (Ssk)

Nyttan är störst inom första timmen efter intag av toxiskt medel, därefter avtar effekten successivt.

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

Vuxna och barn > 12 år: 100 ml. Upprepas ej

Barn > 15 kg: 70 ml. Upprepas ej

KONTRAINDIKATIONER

Medvetandepåverkan (RLS 3-8)

Barn < 15 kg

Förgiftning med syra, lut eller petroleumprodukter

Planerad antidottillförsel per os

FÖRSIKTIGET

Aspirationsrisk

För ytterligare information om preparatet, se FASS