12.21. Kalciumglukonat

B05BB01

PREPARATNAMN

Kalciumglukonat, gel 2,5% och brustablett 1000 mg

BEREDNINGSFORM

Gel för utvärtes bruk. Skall ej användas i ögon. Brustablett för per-osbehandling.

TERAPEUTISK EFFEKT

Calcium binder till flouridjonerna och förhindrar ytterligare frätskada och minskar risken för hypokalcemi

INDIKATIONER

Frätskada orsakad av fluorvätesyra.

Används främst vid etsning av rostfritt stål, flotation av malm och etsning av glas. Litiumbatterier kan också avge vätefluorid som kan bilda fluorvätesyra.

ADMINISTRATIONSSÄTT

Gel för utvärtes bruk, eller brustablett för per-os administrering

DOSERING

Hud exponering: Applicera Kalciumglukonatgel generöst på och omkring det utsatta området och massera in det i huden minst 15 minuter efter att smärtfrihet uppnåtts. Applicera ytterligare gel om smärtan återkommer.

Om exponering skett på hand kan man applicera gelen i handske och trä på handen.

Systemisk behandling: Lösning av 20 brustabletter à 1 g i 2 liter vatten, ges patienten att dricka.

Vid förtäring: Kalciumlösning; 5-10 brustabletter à 1 g löses i ett par glas vatten.

FÖRSIKTIGET

Vårdare bör skydda sin egen hand från att komma i kontakt med fluorvätesyra genom att använda dubbla handskar.

För ytterligare information om preparatet, se FASS