12.20. Spinal immobilisering

(SCOOP)

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Indikationer

Kontraindikationer

Pat som inte immobilseras

Resultat av undersökning kan ej bedömas om:

 1. Läkemedelspåverkad (även givet av ambulansen)/spritpåverkade pat
 2. Medvetandesänkt eller psykiskt sjuk/dement patient
 3. Om distraherande smärta finns ex frakturer
 4. Förskolebarn eller språksvårigheter
 5. Patienten befinner sig i störande omgivning

Undersökningsmetod (utförs aldrig av tidsskäl på pat.grupp 1-5 ovan)

 1. Utförs under manuell stabilisering och senare lättad halskrage
 2. Kontrollera ev domningar/känselbortfall – fråga, be pat försiktigt röra på armar och ben – känns det normalt?
 3. Palpera försiktigt halsrygg – deformitet eller ömhet över kotorna?
 4. Palpera halsmuskulaturen – ömhet eller svullnad?
 5. Be pat försiktigt röra huvudet med små rörelser – gör det ont? Om ingen smärta eller rörelseinskränkning kan försiktigt ökas till 45 graders sidovridning i vardera riktningen
 6. Vid behov undersök hela ryggraden, palpera.
 7. Om positivt fynd/tveksamhet – immobilisera enligt nedan. Annars ingen indikation för immobilisering.
 8. Uppegående patienter som ev ska immobiliseras behöver ej immobiliseras i stående utan kan lägga sig ner själva.


Observera vid undersökning

Metoden kan missa isolerade frakturer på hals- ryggkotor på äldre/sköra patienter med osteoporos eller patienter med inflammatoriska ledsjukdomar (ex.vis RA) Denna patienttyp med fall från låg höjd och negativ undersökning, hanteras varsamt, polstras vid transport, ev halskrage tills patient är röntgenologiskt frikänd.


Fixationsmetod

Speciella fixationsproblem

Kontroll efter stabilisering


Avlämning

Patient som immobiliserats ska föras till akutmottagning som tar emot multitrauma.