12.2. Bennål

(EZ-IO)

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv efter beslut av Ssk

Utbildning

Genomgång av detta dokument samt träning under handledning

Riktlinjer för EZ-IO

Indikation

Perfer venväg ej lyckats (> 2 försök) och vätska/läkemedel bedöms vara direkt livräddande t ex vid:

Olämpligt att använda EZ-IO vid

Kontraindikationer

Arbetsbeskrivning


Vätskor och läkemedel för i.v bruk i livräddande syfte kan ges i nålen

Avlägsnande av bennål

Fäst spruta med luer-lock fattning eller trevägskran på nålen (ej peang eller liknande) Skruva medsols samtidigt som du drar nålen uppåt.

Om behandling avslutas på plats skall nålen tas bort – gäller ej vid misstanke om rättsmedicinsk utredning.

Rengöring av borr

Tvätta med fuktad trasa, mild tvållösning. Använd också ytdesinfektionsmedel typ Vircon. Tryck på avtryckaren ett antal gånger under rengöringen. Använd bomullspinne för att rengöra den del där nålen appliceras på handtaget.

Funktionskontroll av borr

Testning av handtaget för att kontrollera batterikapacitet skall ej göras rutinmässigt – förbrukar batterikapacitet. Handtaget kontrolleras en gång per år.

När handtaget används tänds en indikeringslampa. Normalt = grönt ljus. Rött ljus = batterikapacitet < 10 % dvs beställ nytt handtag.