Acetylsalicylsyra (ASA)

B01AC06

PREPARATNAMN

Ex. Trombyl

BEREDNINGSFORM

Tablett

STYRKA

75 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Hämmar trombocytaggregationen, smärtstillande

INDIKATIONER

CBS, misstanke om AKS (TSsk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

Enl. läkares ordination, vanligen 300 mg

KONTRAINDIKATIONER

Allergi mot ASA eller NSAID-preparat

Aktivt ulcus i magsäck och/eller tarm

Känd blödarsjuka

Methotrexate behandling

BIVERKNINGAR

Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit, astma)

Magsmärtor, halsbränna, illamående

Ökad blödningsbenägenhet

För ytterligare information om preparatet, se FASS