12.19. Skyddsmask

(Skyddsmask 90)

Användningsområde

Andningsskydd att användas som personligt skydd vid arbete med patienter som exponerats för kemikalie eller som flyktmask ur kontaminerat område.

Indikationer

Ansvarsförhållanden: Amb.sjkv

Masken är personlig, skall vara personligt utprovad. Vid utprovningen skall försvarets säkI för gasmaskprovning följas.

Utbildning

Sker i samband med gasmaskutprovning

Utrustning och tillbehör

Underhåll

Anställd ansvar för kvartalsvis kontroll av masken liksom att den alltid medtas i fordonet samt förvaras lättåtkomligt i förarhytten

Arbetsbeskrivning påtagning av skyddsmask

Problem och felsökning