12.18. Heparin

B01AB01

PREPARATNAMN

Heparin

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

1 000 E/ml, i ampull 5 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Förhindrar koagulation bl a genom hämning av trombin

INDIKATIONER

Vid PCI om transport/handläggning överstiger 60 minuter (SskT - ordineras av kardiolog)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj.

DOSERING

4 ml (1000 E/ml) = 4000 E i.v. Spola kanylen med minst 10 ml NaCl 9 mg/ml efter inj.Upprepas ej.

KONTRAINDIKATIONER

Se checklista trombolys

FÖRSIKTIGET

Noggrann övervakning av punktionsställen

BIVERKNINGAR

Blödningar

Anafylaktisk reaktion

ÖVERDOSERING

Kontakta LÄKARE vid överdosering!

Symtom

Blödning

För ytterligare information om preparatet, se FASS