12.17. Glyceryltrinitrat

C01DA02

PREPARATNAMN

ex Glytrin, Nitrolingual

BEREDNINGSFORM

Spraylösning

STYRKA

0,4 mg/dos

TERAPEUTISK EFFEKT

Lågdos – vendilatation och minskat venöst återflöde Högdos – arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd Snabb verkan (inom 1-2 min) med effekt 30-60 minuter

INDIKATIONER

Angina pectoris,

Lungödem (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Ge alltid oxygen före och efter behandling

Sprayas på munslemhinnan, helst under/på tungan

DOSERING

1 spraydos.Kan upprepas 3 gånger med 5 min intervall om syst BT >90 mmHg och fortsatt smärta

KONTRAINDIKATIONER

Cirkulationssvikt (syst BT < 90 mmHg)

Symtomgivande hypotension (syst BT < 90 mmHg)

Hypovolemi

FÖRSIKTIGET

Akut stroke, förhöjt intrakraniellt tryck

Akut hjärtinfarkt, Hypoxemi

BIVERKNINGAR

Huvudvärk, yrsel, hypotension, ökad hjärtfrekvens

Flush, illamående, svimning

INTERAKTIONER

sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) – kan ge kraftigt blodtrycksfall, hjärtischemi och cirkulationsstörning

För ytterligare information om preparatet, se FASS