12.16. Glukos 300 mg/ml

B05BA03

PREPARATNAMN

Glukos – hyperton

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

300 mg/ml, i ampull 10 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftigt blodsockerhöjande

INDIKATIONER

Hypoglykemi (insulinkoma b-glukos < 3,5 mmol/liter) (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam i.v. inj. i väl kontrollerad venväg, 10 ml åt gången.

DOSERING

1 ml/kg (vanligtvis räcker dock 30-50 ml, maxdos 100 ml)

Barn:

Vikt kg

Dos ml

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

KONTRAINDIKATIONER

Inga

BIVERKNINGAR

Tromboflebit vid inj. i tunna, perifera kärl

Vävnadsnekros vid extravasal inj.

ÖVRIGT

Vid extravasal inj. spruta försiktigt koksalt i samma nål

För ytterligare information om preparatet, se FASS