12.14. Glucagon

H04AA01

PREPARATNAMN

Glucagon

BEREDNINGSFORM

Endosspruta

STYRKA

1 mg (1 E/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Blodsockerhöjande

Antidot mot β-blockare

Effekt vanligtvis inom 10 minuter

INDIKATIONER

Allvarlig hypoglykemi hos insulinbehandlad diabetiker/oklar medvetslöshet hos diabetiker,

b-glukos < 3,5 mmol/l (Ssk) där venväg ej kan etableras (två venflonförsök)

Intoxikation med β-blockerare (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.m. inj.. Kan även ges i.n, s.c

DOSERING

Vuxna: 1 ml (= 1 mg) i.m, i.n alt s.c

Barn:

<5 år: 0,25 ml (= 0,25 mg) i.m, i.n alt s.c

5-10 år: 0,5 ml (= 0,5 mg) i.m, i.n alt s.c

>10 år: 1 ml (= 1 mg) i.m, i.n alt s.c

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet för glucagon

INTERAKTIONER

Effekten av warfarin ( Waran ) kan förstärkas

ÖVRIGT

Fungerar ej om låga glykogendepåer såsom äldre, alkoholister, undernärda samt nyfödda

FÖRVARING

Kallt. Frostfritt. Skyddas mot ljus. Hållbarhet i rumstemp 18 mån

För ytterligare information om preparatet, se FASS