12.12. Esketamin

N01AX14

PREPARATNAMN

Ex Ketanest

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

5 mg/ml i ampull 5 ml, enbart för i.v inj (Ssk)

25 mg/ml i ampull 2 ml, i.n alt i.m (Ssk)

TERAPEUTISK EFFEKT

Analgesi, anestesi

Muskeltonus normal eller något ökad

Farynx-/larynxreflexerna påverkas vanligen inte

Kardiovaskulärt/respiratoriskt stimulerande

Bronkdilaterande

INDIKATIONER

Smärta / procedursmärta (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj. (5 mg/ml)

In., i.m.(25 mg/ml)

DOSERING

Inj. i.v. 5 mg/ml, 0,2 mg/kg. Kan upprepas efter 10-15 minuter. Upprepas max 4 ggr/timme. Maxdos 1 mg/kg/timme.

Vikt kg

Dos ml

5

0,2

10

0,4

15

0,6

20

0,8

25

1,0

30

1,2

35

1,4

40

1,6

45

1,8

50

2,0

60

2,4

70

2,8

80

3,2

90

3,6

100

4,0


Inj. i.n./i.m. 25 mg/ml, 0,5 mg/kg. Kan upprepas efter 10-15 minuter. Upprepas max 4 ggr/timme. Maxdos 2,5 mg/kg/timme.


OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml).
Max 1 ml per dos vid administrering i.m.

Vikt kg

Dos ml i.n.

Dos ml inj. i.m.

5

0,1

0,1

10

0,2

0,2

15

0,3

0,3

20

0,4

0,4

25

0,5

0,5

30

0,6

0,6

35

0,7

0,7

40

0,8

0,8

45

0,9

0,9

50

1,0

1,0

60

1,2

1,0

70

1,4

1,0

80

1,6

1,0

90

1,8

1,0

100

2,0

1,0

KONTRAINDIKATIONER

Blodtryck över 250mmhg systoliskt

Eklampsi

FÖRSIKTIGET

Kardiell inkompensation

Psykiatrisk anamnes

BIVERKNINGAR

Takykardi

Blodtryckshöjning

Hallucinatoriska upplevelser, minskad frekvens jämfört ketamin

INTERAKTIONER

Bensodiazepiner, barbiturater, opioider förlänger effekt av esketamin

För ytterligare information om preparatet, se FASS