12.11. Efedrin

R03CA02

PREPARATNAMN

Efedrin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska: 50 mg/ml i ampull 1 ml

STYRKA

5 mg/ml (1 ml Efedrin 50 mg/ml + 9 ml NaCl)

TERAPEUTISK EFFEKT

Alfa- och betastimulering

INDIKATIONER

Enbart vuxna patienter (Anessk)

Vid hypotoni (<90 mmHg) som följd av prehospital anestesi

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

5 mg/ml, 2-3 ml i.v till önskad effekt. Maxdos 30mg (6ml)

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot aktiv substans

BIVERKNINGAR

Hjärtklappning, oro, aggressivitet, urinretention

ÖVERDOSERING

Symtom

Takykardi

Blodtrycksstegring

Myocardischemi

Behandling

Avbryt behandling, snabbt avtagande effekt

Överväg mindre dos 0,5-1,0 ml i.v.

För ytterligare information om preparatet, se FASS