12.10. Diazepam

N05BA01

PREPARATNAMN

Ex Stesolid N

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

5 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Lugnande/sederande, ångestdämpande, muskelavslappnande, kramplösande

INDIKATIONER

Sedering av intuberad patient efter A-HLR (Anessk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inj. i.v.

DOSERING

Långsam inj. i.v. ca 0,5 ml/min

KONTRAINDIKATIONER

Respiratorisk insufficiens/luftvägsproblem

FÖRSIKTIGET

Äldre, kraftigt nedsatt allmäntillstånd

Svår lever- eller njursjukdom

Alkoholpåverkan, missbrukare

Myastenia gravis

BIVERKNINGAR

Andningsdepression, cirkulationssvikt

Yrsel, förvirring

Amnesi

INTERAKTIONER

Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av

Samtidig behandling med opioider ökar andnings-depressionen

Symtom

Andningsdepression, blodtrycksfall

Agitation/aggressivitet, hallucinationer, muskelsvaghet

Somnolens – medvetslöshet

För ytterligare information om preparatet, se FASS