12.1. Läkemedelsöversikt

Läkemedel

Styrka

Huvudindikation

Adm av

acetylsalicylsyra
(Trombyl)

tabl 75 mg

CBS/del i trombolysbehandling

Tssk

adrenalin

0,1 mg/ml

A-HLR

ssk

I.v.: anafylaxi, astma, KOL

ssk

1 mg/ml

I.m.: anafylaxi, astma, KOL

ssk

Inh.: anafylaxi, astma, epiglottit, falsk krupp

ssk

alfentanil
( Rapifen)

0,5 mg/ml

Procedursmärta

anessk

amiodaron
(Cordarone)

50 mg/ml

Hjärtstopp VF/VT

ssk

atropin

0,5 mg/ml

Bradycardi

ssk

betametason
(Betapred)

tabl 0,5 mg

Allergi, anafylaxi, astma, KOL, epiglottit,

ssk

4 mg/ml

Addisons sjukdom, falsk krupp

ssk

budesonid
(Pulmicort Turbuhaler)

400 µg/dos

Inhalation av retande gas

ssk

desloratadin
(Aerius)

tabl 2,5 mg

Allergi, anafylaxi

ssk

diazepam
(Stesolid)

5 mg/ml

Sedering av intuberad pat. efter A-HLR

anessk

efedrin

50 mg/ml

Vid hypotoni (<90 mmHg) som följd av prehospital anestesi (endast vuxna)

anessk

esketamin
(Ketanest)

5 mg/ml

Smärtstillande i.v

ssk

25 mg/ml

Smärtstillande i.n., i.m

ssk

furosemid
(Furix)

10 mg/ml

Lungödem

ssk

glucagon

Endosspruta 1 mg

Svår hypoglykemi insulindiab utan PVK

ssk

glukos

300 mg/ml

Hypoglykemi

ssk

Inf 50 mg/ml, 50 ml

För spädning av amiodaron (barn)

ssk

Inf 50 mg/ml, 500 ml

Hypoglykemi, hypotermi (ej trauma)

ssk

glyceryltrinitrat
(Glytrin, Nitrolingual)

0,4 mg/dos

CBS, lungödem

ssk

heparin

1000E/ml

Trombolysbehandling

Tssk

hydroxokobalamin
(Cyanokit)

5 g torrsubstans spädes till 20 mg/ml

Antidot vid cyanidförgiftning

ssk

ipratropiumbromid
(Atrovent)

0,25 mg/ml

Inh. vid obstruktivitet

ssk

kalciumglukonat

Gel 2,5%, brustablett 1000 mg

Frätskada orsakad av fluorvätesyra

ssk

ketorolak
(Lixidol)

30 mg/ml

Stensmärta, ryggskott

ssk

kolsuspension

Vissa typer av förgiftningar

ssk

lidokain
(Xylokain)

Gel 2%l

Smärtstillande vid KAD

ssk

lidokain/prilokain
(EMLA)

Plåster

Ytbedövning PVK

amb.sjkv

metoprolol
(Seloken)

1 mg/ml

Symtomgivande tachycardi

Tssk

Metoxifluran

( Penthrox )

Inhalation

Metoxifluran 99,9%, Butylhydroxitoulen (E321) 0,01%

Akut smärtlindring vid måttlig till svår smärta vid trauma och associerad smärta hos vuxna patienter som är vid medvetande. Muskel- leder- och skelettskador. Brännskador. Andra smärttillstånd till exempel procedussmärtlindring vid reponering eller stensmärta.

ssk

midazolam
(Dormicum)

5 mg/ml

Pågående kramper i.n,, i.m

ssk

1 mg/ml (spädd)

Pågående kramper i.v

ssk

morfin

10 mg/ml spädes

Smärtbehandling

ssk

naloxon

0,4 mg/ml

Opioidintox, i.n, i.v

ssk

natriumklorid

9 mg/ml

Spolning av PVK/spädning av läkemedel

amb.sjkv./ssk

ondansetron

2 mg/ml

Illamående och kräkningar

ssk

oxygen

Ökat oxygenbehov

amb.sjkv/RTJ

oxytocin

8,3 µg/ml

Profylax post partum blödning

ssk

paracetamol
(Alvedon, Perfalgan)

Supp 250 mg

Feber alt smärtbehandling barn

ssk

Tabl 500 mg

Stroke

ssk

Inf 10 mg/ml

Smärtbehandling

ssk

propofol
(Diprivan)

10 mg/ml

Anestesi

anessk

ringer-acetat

Inf 1000 ml

Hypovolemi/biverkan BT-fall

ssk

salbutamol
(Ventoline)

2 mg/ml

inh vid obstruktivitet

ssk

suxameton
(Celocurin)

50 mg/ml

Kortverkande muskelrelax vid RSI

ssk

tenecteplas
(Metalyse)

50 mg/10 ml

Trombolys vid AMI

Tssk

terbutalin
(Bricanyl)

0,5 mg/ml

Astma, KOL

ssk

Prematurt värkarbete

Tssk

tetrakain

10 mg/ml

Bedövning för sköljning kem ögonskador

ssk

tikagrelor
( Brilique )

90 mg

CBS

Tssk

Tranexamsyra
(Cyklokapron)

100mg/ml

Traumatisk blödning

ssk


Hållbarhetstider

Läkemedel som normalt förvaras i kylskåp:

Glucagon 1 mg/ml

18 mån

Suxametonium ( Celocurin ) 50 mg/ml

2 mån

Läkemedel som förvaras i folieförpackning:

Salbutamol (Ventoline) 2 mg/ml

3 månader efter bruten förpackning

Infusioner i värmeskåp/väska:

Ringer-acetat 1000 ml

3 mån

NaCl 9 mg/ml 250 ml

6 mån