11.8. Sanering


Livräddande sanering med avklädning, vatten och ev efterföljande paketering (utförs av räddningstjänsten):


Fullständig personsanering (utförs av akutmottagningspersonal vid saneringsanläggning Gävles/Hudiksvalls sjukhus):


Arbetsordning i kall zon