11.6. Krockkudde

Ej utlöst


Utlöst

Viktigt – När räddningstjänsten klipper i fordon så finns det risker med att de klipper i outlösta laddningar