11.46. Läkemedel i kemlåda Gävleborg

Dem med fet stil markerade läkemedlen kan kräva omedelbar tillförsel!!

Läkemedel

Mängd koffert

Dos vuxen pat

Indikation

Anmärkning

Inj Atropin
0,5 mg/ml

10 x 20 ml

4 ml (=2 mg) i.m, ges till torra slemhinnor

Barn 0,1 mg/kg i.m, i.v

Nervgasförgiftning ev var 20:e minut

Max 2000 mg/dygn

Överdos takykardi och psykos

Inj Betapred
4 mg/ml*

10 x 5 x 1ml

2 ml i.v

Intuberade pat utsatta för retande gas

Steroider inhaleras på sjukhus

Bricanyl
Turbuhaler

10 x 200 x 0,5 mg/dos

Bronkodilatantia

Retande gas exponering med andningssymtom

Före inhal av steroider

Egenvård

Inj Calcium-Sandoz
9 mg/ml

2 x 5 x 10 ml

5-10 ml i.v

Fluorvätesyra (HF) Oxalater

10 ml i 1000 ml Ringer-acetat för ögonspoln eller i.v

Tabl Calcium Sandoz
1g

10 x 10 st

10 tabl.tabl. upplöses

5 dl vatten p.o

Flourvätesyra (HF) hudkontakt > 1 % dvs yta större än handflatan

Inf hydroxokobalamin
(Cyanokit)

10 x 5g

Inf 5 g 15-30 min

Cyanidförgiftning neurologisk påverkan ex medvetslös

Brand i slutet rum

Plast industribrand

Kalciumglukonat
Gel 2,5 %

10 x 25g

Masseras in i exponerad hud till smärtfrihet

Hudkontakt av fluorvätesyra (HF)

Fortsätt 15 min efter smärtfri Tvätta Starta om!!

Inj Metyltionin
10 mg/ml

Metylenblått

2 x 10 x 10ml

5-10 ml i.v

Förgiftning med nitrösa gaser, nitrobensen

Personsanerings-medel PS 104 (klorkalk & magnesium)-märkt mot senapsgas***

5 burkar

Torrsanering före vanlig sanering ½ burk/person

Misstänkt nervgas-kontakt

Senapsgas-kontamination

PS 104 i sig frätande bör tvättas bort inom 2 tim

Pulmicort
Turbohaler

5 x 200 x 400

µgr/dos

10 doser x 4 under första tim

Retande gaser även

lätta skador. Kan ges som profylax

Fortsättes på sjh

AM 10 inhal x 3-4 under 24 tim

Tetrakain
Ögondroppar
05 % eller 1 %

2 x 12 x 2 ml

2 droppar i ögat före sköljning

Alla pat med starka ögonsymtom

Ringer sköljning minst 15 min

Inj Toxogonin
0,25g/ml
(= Obidoxim)

1 x 5 x 1 ml

250 mg (= 1 ml) långsamt (= 5 min) i.v Barn:

2-10 år 0,5 ml

< 2 år 0,25 ml

Allvarlig nervgas eller organiskt fosforförgift, se ovan

Kan upprepas efter 2 tim

* lagerhållen mängd kan troligen minskas betydligt enligt UA

** för rekvisition av större mängd HI-6 apoteket Scheele, apoteket Sundsvall, Astra Zeneca

*** sämre alternativ är talk eller vetemjöl som följs av omedelbar tvätt