11.42. Tranexamsyra - TXA

B02AA02

PREPARATNAMN

Ex Cyklokapron

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

100 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Minskar akut blödning genom att bibehålla bildade koagler (hämmar plasminogenaktivering)

INDIKATIONER

Stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel traumatisk blödning

SBT < 100 mmHg i samband med trauma ( ssk )

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v./i.o.

DOSERING

Vuxen: 10 ml i.v./i.o. långsamt (ca 1ml/min) upp till 3 tim efter skadetillfället. Upprepas ej.

Barn: 15 mg/kg i.v./i.o. långsamt (ca 1ml/min) upp till 3 tim efter skadetillfället. Upprepas ej.

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

≥ 60

Volym (ml)

1,5

3

4,5

6

7,5

10

OBS! Får absolut ej försena avtransport!!

KONTRAINDIKATIONER

Allergi mot läkemedlet

Aktiv tromboembolisk sjukdom

FÖRSIKTIGET

OBS! Förebyggande läkemedel!

Administrering får absolut ej fördröja transport till sjukhus!

BIVERKNINGAR

Illamående/kräkning vid snabb i.v/i.o inj

Lågt blodtryck vid snabb i.v/i.o inj

För ytterligare information om preparatet, se FASS