11.4. Alfentanil

N01AH02

PREPARATNAMN

Ex Rapifen

BEREDNINGSFORM

Inj.svätska

STYRKA

0,5 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kortverkande opioid

INDIKATIONER

Procedursmärta (Anessk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam i.v. inj.

DOSERING

Vuxna: 1-2 ml (=0,5-1,0 mg/70 kg). Kan upprepas max 2 ggr med minst 10 minuters mellanrum

Barn: 0,005 mg/kg, se dostabell kap. 107.4. Kan upprepas max 1 gång med minst 10 minuters mellanrum.

KONTRAINDIKATIONER

Känd opiat överkänslighet

Påverkad, långsam andning (AF < 10/min)

Hypotoni (< 80 mmHg systoliskt)

FÖRSIKTIGET

Skallskada

Oro vid alkoholpåverkan

Hypovolemi, ev små itererade doser

Astma/KOL

Äldre patienter > 75 år

BIVERKNINGAR

Andningsdepression, apné med muskelrigiditet

Blodtrycksfall

Bradycardi

Yrsel

Illamående/kräkning

Behandling

Andningsdepression kan motverkas med naloxon Blodtrycksfall behandlas med Ringer-Acetat, 500 ml

Muskelrigiditet kan kräva muskelrelaxation

För ytterligare information om preparatet, se FASS