11.4. Överfallslarm

Styrande dokument

Operativa rutiner SOS Alarm dokument id: 09-47165

När medarbetare på ambulansen trycker på överfallslarmet kvittens SOS till larmande enhet är öppet utrop: ”26 9xxx prio 7”. De larmar också polis och närmaste ambulanser, minst 2 stycken + ev 1 ambulans till ursprunglig patient samt meddela att de ska stanna vid brytpunkt.

Utför larm via Rakel till övriga ambulanser med X- och Y-kordinater samt utrop

”Överfallslarm från ambulans 3 26 9xxx, X-koordinat: XXXXXXX, Y-koordinat: YYYYYYY” på ambulans som utlöst överfallslarm

(Anledning/orsak: lokalisering och identifiering kan genomföras av ett flertal olika enheter/aktörer).