11.39. Sufentanil

N01AH03

PREPARATNAMN

Ex Sufenta

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

50 µgram/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftig analgetisk effekt inom 2-10 minuter. Vid nasal administrering varar effekten c:a 1-6 tim, c:a 100 ggr så potent som Morfin

Lätt ångestdämpande

INDIKATIONER

Svår smärta (Ssk) särskilt om i.v infart ej finns

Procedursmärta (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.n med nebulisator MAD (Ssk)

i.v spädd till 5 µg/ml (Anessk)

DOSERING

I.n. Vuxen: 0,5µg/kg. Kan upprepas 1 gång efter minst 10 min. (Ssk)

I.n. Barn: 0,7 µg/kg. Kan upprepas 1 gång efter minst 10 min. ( Ssk)


I.n/i.v: 0,7-1 µg/kg Kan upprepas 2 ggr efter minst 10 min. (Anessk)

För bästa upptag ges maximalt 0,3 ml/näsborre, upprepas till planerad dos.
Dead space i MAD-tratt ej inräknat (0,1 ml)

Vuxen: 50 µg/ml. Inj. i.n., 0,5 µg/kg (Ssk)

Vikt, kg

Volym, ml

50

0,5

60

0,6

70

0,7

80

0,8

90

0,9

100

1,0

Barn: 50 µg/ml. Inj. i.n., 0,7 µg/kg (Ssk)

Vikt, kg

Volym, ml

5

0,1

10

0,1

15

0,2

20

0,3

25

0,3

30

0,4

35

0,5

40

0,6

45

0,6

50

0,7


0,7-1,0 µg/kg i.n/i.v (Anessk)

Vikt, kg

50 µg/ml. Maxvolym, ml

5 µg/ml (spädd). Maxvolym, ml

10

0,2

2,0

15

0,3

3,0

20

0,4

4,0

25

0,5

5,0

30

0,6

6,0

35

0,8

8,0

40

0,8

8,0

50

1,0

10,0

60

1,2

12,0

70

1,4

14,0

80

1,6

16,0

90

1,8

18,0

100

2,0

20,0

KONTRAINDIKATIONER

Andningsdepression

Symtomgivande hypotension

Skadad näsa, t ex fraktur

Skallskada

FÖRSIKTIGET

Sekret i näsan t ex näsblödning, läkemedlet tas ej upp

Misstänkt hypovolemi

Äldre patienter, reducera dos

Omedelbart förestående förlossning

BIVERKNINGAR

Andningsdepression

Illamående, kräkning

Blodtrycksfall

Klåda

Bradykardi

INTERAKTIONER

Effekten förstärks vid samtidig administrering av andra läkemedel med sederande effekt

ÖVERDOSERING

Symtom

Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation

Hallucinos, muskelrigiditet

Uttalad andningsdepression

Mios, muntorrhet

Blek, fuktig hud

Behandling

Symtomatisk

Antidot: Naloxon

För ytterligare information om preparatet, se FASS