11.35. Salbutamol

R03AC02

PREPARATNAMN

Ex Ventoline

BEREDNINGSFORM

Inh.vätska

STYRKA

2 mg/ml, i endosbehållare 2,5 ml till nebulisator

TERAPEUTISK EFFEKT

Dilaterar bronker (selektiv β 2 -receptorsimulerare)

Effekt inom ett par minuter, max efter 30-60 min, kvarstår c:a 4 timmar

INDIKATIONER

Akut bronkobstruktion (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inh. via nebulisator

DOSERING

Vuxna: Inhal salbutamol 2 mg/ml, 2 endosbehållare á 2,5 ml (= 10 mg) via nebulisator

Kan upprepas 1 gång efter 10-20 min ( ssk )

Barn: Inhal salbutamol 2 mg/ml, 0,15 mg/kg via nebulisator, se dostabell, kap. 107.5 (ssk)

Barn < 1 år svarar ofta dåligt på inhal.behandling

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot salbutamol

FÖRSIKTIGET

Svår hjärt-kärlsjukdom

Okontrollerad hypertyreos

Hypokalemi

BIVERKNINGAR

Takykardi, palpitationer

Tremor, yrsel

Huvudvärk

INTERAKTIONER

Β-receptorblockerare kan helt eller delvis upphäva effekten av β-receptorstimulerare

ÖVERDOSERING

Symtom

Huvudvärk, illamående, kräkning

Irritabilitet, upprymdhet, somnolens

Motorisk oro, tremor, ev kramper

Takykardi, palpitationer, arytmier

Blodtrycksstegring eller -fall

Hyperglykemi

Behandling

Symtomatisk

För ytterligare information om preparatet, se FASS