11.32. Paracetamol

N02BE01

PREPARATNAMN

Ex Alvedon, Perfalgan

BEREDNINGSFORM

Suppositorier/tabl./infusionsvätska

STYRKA

250 mg, 500 mg, 10 mg/ml i flaska 100 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Febernedsättande

Smärtstillande

INDIKATIONER

Feberprofylax till strokepatienter (Ssk)

Hög feber (> 38,5) hos barn (Ssk)

Feber med allmänpåverkan hos vuxen (Ssk)

Tillägg till annan smärtbehandling (Ssk)

I.v om andra adm.sätt mindre lämpliga (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Rektalt/per os/i.v. infusion

DOSERING

Vuxna: 1 gram per os alt infusion100 ml i.v

Barn: 20-25 mg/kg kroppsvikt rektalt, se dostabell, kap. 107.4, resp. kap. 107.7

Alt i.v infusion om andra administreringsvägar inte är möjliga och >30 minuter till sjukhus

<10 kg – 10 mg/kg

>10 kg – 15 mg/kg

Se dostabell, kap. 107.4

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot paracetamol

Leverinsufficiens

BIVERKNINGAR

Allergisk reaktion (sällsynt)

Exantem , urtikaria (sällsynt)

Blodtrycksfall (i.v adm)

ÖVERDOSERING

Symtom

Buksmärtor

Illamående

Kräkningar

Behandling

Kol

Acetylcystein (på sjukhus)

För ytterligare information om preparatet, se FASS