11.3. Allmänt/självskydd

Allmänt

Prehospitalt arbete måste organiseras och genomföras med målsättningen att sätta den personliga säkerheten främst och för att förebygga ytterligare personskador

Om någon blir utsatt för hot eller våld bör ställningstagande göras om personalen skall tas ur tjänst. Detta i dialog med berörd chef eller ACIB. Alla händelser rapporteras