11.3. Adrenalin 0,1 resp 1,0 mg/ml

C01CA24

PREPARATNAMN

Ex. Adrenalin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

0,1 mg/ml resp. 1 mg/ml , i ampull 10 ml resp. 1 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

β1-receptorstimulerande effekt

  • Ökar myokardiets kontraktilitet
  • Ökar hjärtats retbarhet vid asystoli inför defibrillering

β2-receptorstimulerande effekt

  • Dilaterar bronker

α-receptorstimulerande effekt

  • Perifer vasokonstriktion, höjer BT

INDIKATIONER

Hjärtstopp (Ssk)

Anafylaxi (Ssk)

Astma, KOL (Ssk)

Pseudokrupp, epiglottit (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.m. inj. 1:a hand vid anafylaxi, astma

I.v. inj. alternativt i.o.

Inh. vid astma, pseudokrupp, epiglottit

DOSERING

Hjärtstopp

Om defibrillering ge adrenalin omedelbart före

Vuxna

0,1 mg/ml, 10 ml i.v, upprepat var 4:e minut, max 16 ggr

Barn

0,1 mg/ml i.v, se dostabell, kap. 107.2, upprepat var 4:e minut, max 16 ggr

Övriga tillstånd

Vuxna:

  • 1 mg/ml: 0,3-0,5 ml i.m Ges i lårets främre övre kvadrant. Kan upprepas efter 5-10 minuter
  • 0,1 mg/ml: 1-3 ml i.v kan upprepas efter 2-5 minuter till totalt 5 ml, se resp riktlinje
  • 1 mg/ml: 2 ml inh.. Kan upprepas 2-3 gånger

Barn:

  • 1 mg/ml: 0,01mg/kg i.m , se dostabell, kap. 107.7. Ges i lårets främre övre kvadrant. Kan upprepas 1 gång efter 5-10 minuter
  • 0,1 mg/ml: 0,005 mg/kg i.v , se dostabell, kap. 107.2. Ges långsamt (1 ml/minut) med EKG-övervakning . Kan upprepas 1 gång efter 2-5 minuter
  • 1 mg/ml: 0,05 mg/kg inh. , se dostabell, kap. 107.5. Späd upp till 2 ml med NaCl. Kan upprepas max 3 ggr med minst 5 minuters mellanrum

KONTRAINDIKATIONER

Inga

FÖRSIKTIGET

Angina pectoris

Tachycardi > 150, barn > 170

Obehandlad hyperthyreos

BIVERKNINGAR

Huvudvärk, yrsel, oro

Takykardi, palpitationer, tremor

Blekhet, kallsvett

Illamående, kräkning

ÖVERDOSERING

Symtom

Blodtrycksstegring, Ventrikulära arytmier

Hjärtinsufficiens, Hjärtsvikt (se kap. 3.3)

För ytterligare information om preparatet, se FASS