11.29. Ondansetron

A04AA01

PREPARATNAMN

Ondansetron

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

2 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Selektiv 5HT3-receptorantagonist

INDIKATIONER

Illamående,kräkning (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj.

DOSERING

Vuxna: 4 mg (= 2 ml) i.v. Upprepas ej.

Barn: 0,1 mg/kg (Ssk) se dostabell, kap. 107.2. Upprepas ej.

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot ondansetron eller annan selektiv 5HT3-receptorantagonist

Barn <2 år

FÖRSIKTIGET

Pågående behandling med antiarrytmika, β-blockare

Känt förlängt QT-intervall

BIVERKNINGAR

Förstoppning

Huvudvärk

Överkänslighet vid inj.stället

ÖVERDOSERING

Symtom

Hypotension, AV-block II

Synstörning

Behandling

Symtomatisk behandling

För ytterligare information om preparatet, se FASS