11.28. Midazolam

N05CD08

PREPARATNAMN

Ex Dormicum

BEREDNINGSFORM

Inj.lösning

STYRKA

5 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kramplösande med snabbare effekt än i.v diazepam Ångestdämpande/sederande. Muskelavslappande

INDIKATIONER

Pågående kramper (Ssk)

Underhåll av anestesi (RSI), sedering (Ane ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Nasalt med nebulisator MAD alt på munslemhinna (= buccalt) alt inj i.m eller i.v

DOSERING

Inj. i.n. 5 mg/ml

  • Vuxna samt barn > 50 kg: 10 mg (= 2 ml)
  • Barn samt vuxna < 50 kg: 0,2-0,4 mg/kg. Dras upp i 1 ml spruta. OBS! Mindre barn kan kräva doser i det högre intervallet pga förhöjd metabolism. Vuxna doseras i det lägre intervallet.

Vikt kg

Dos ml

5

0,2-04

10

0,4-0,8

15

0,6-1,2

20

0,8-1,6

25

1,0-2,0

30

1,2-2,0

35

1,4-2,0

40

1,6-2,0

45

1,8-2,0

50

2,0

Upprepningsdos = halva initialdosen

Alternativt kan dosen ges mellan kindslemhinna och tänder på två ställen.


Inj. i.m. 5 mg/ml:

  • >40 kg: 2 ml (10 mg) i.m i stor muskelgrupp. Kan upprepas en gång.
  • 15-40 kg eller > 60 år: 1 ml (5 mg) i.m i stor muskelgrupp. Kan upprepas en gång.


Inj. i.v. 1 mg/ml
( spädd lösning: 1 ml späds i 4 ml NaCl = 5 ml, 1 mg/ml.) Ges långsamt, max 10 ml (=10 mg)

Vuxna: 0,1 mg/kg spädd lösning till 1 mg/ml, i.v.

Vikt kg

Dos ml

50

5,0

60

6,0

70

7,0

80

8,0

90

9,0

100

10,0

Barn: 0,2 mg/kg spädd lösning till 1 mg/ml, i.v.

Vikt kg

Dos ml

5

1,0

10

2,0

15

3,0

20

4,0

25

5,0

30

6,0

35

7,0

40

8,0

45

9,0

50

10,0

KONTRAINDIKATIONER

Inga vid pågående kramp

FÖRSIKTIGET

Nedgångna äldre patienter – halv dos

Myastenia gravis

Alkohol och narkotika potentierar effekten

BIVERKNINGAR

Kraftigt brännande smärta i näsan på vakna patienter

Övergående andningspåverkan beredskap assisterad andning

BT-fall

Illamående

Agitation

INTERAKTIONER

CYP3A4 hämmare (se

FASS ex flukonazol, erytromycin) kan ge förlängd effekt av midazolam

ÖVERDOSERING

För ytterligare information om preparatet, se FASS