11.27. Naloxon

V03AB15

PREPARATNAMN

Naloxon

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

i.n/i.v/s.c: 0,4 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Antidot (antagonist) mot morfin liknande preparat (opioider)

Effekt inom 2 min efter i.v. inj,något senare om i.m/s.c.inj., Duration 45 minuter-4 tim beroende på dos och administrationssätt

INDIKATIONER

Intox med morfin liknande preparat (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.n. alt långsam i.v. inj. Kan administreras i.m eller s.c.

DOSERING

Vuxna:

i.n/i.v – 0,4 mg/ml,vuxna samt barn > 50 kg 0,3 ml i.n startdos.Kan upprepas efter 2-3 minuter upp till 4 ml.

Upprepningsdos till pat spontanandas med AF > 8/min. (Ssk)

i.m./s.c. > 50 kg 1 ml i stor muskelgrupp. (Ssk)

Barn:

0,01 mg/kg, se dostabell kap. 107.6 i.n alt kap. 107.2 i.v inj.

Kan upprepas intervall på 2-3 min till tillfredställande andning och medvetandegrad (Ssk)

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot Naloxon

BIVERKNINGAR

Illamående, kräkningar, svettningar, tachycardi, tensiontremor

Lungödem

Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare

För ytterligare information om preparatet, se FASS