11.25. Midazolam

N05CD08

PREPARATNAMN

Ex Dormicum

BEREDNINGSFORM

Inj.lösning

STYRKA

5 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kramplösande med snabbare effekt än i.v diazepam Ångestdämpande/sederande. Muskelavslappande

INDIKATIONER

Pågående kramper (Ssk)

Underhåll av anestesi (RSI), sedering (Ane ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Nasalt med nebulisator MAD alt på munslemhinna (= buccalt) alt inj i.m eller i.v

DOSERING

I.n. inj:

• Barn samt vuxna < 50 kg: 0,4-0,2 mg/kg – volymen dras upp i 1 ml spruta, se dostabell kap. 107.6.


• Vuxna samt barn > 50 kg: 10 mg (= 2 ml)

Upprepningsdos = halva initialdosen.

Alt dosen ges mellan kindslemhinna och tänder på två ställen.


I.m. inj:

• > 40 kg: 2 ml (10 mg) i.m i stor muskelgrupp. Kan upprepas en gång.

• 13-40 kg eller > 60 år: 1 ml (5 mg) i.m i stor muskelgrupp. Kan upprepas en gång.


I.v. inj:

1 ml 5 mg/ml späds med 4 ml NaCl = 1 mg/ml spädd lösning (5 ml)

• Vuxna: 0,1 mg/kg spädd lösning (1 mg/ml) långsamt i.v max 10 mg (10 ml)

• Barn 0,2 mg/kg spädd lösning i.v. Se dostabell kap. 107.2

KONTRAINDIKATIONER

Inga vid pågående kramp

FÖRSIKTIGET

Nedgångna äldre patienter – halv dos

Myastenia gravis

Alkohol och narkotika potentierar effekten

BIVERKNINGAR

Kraftigt brännande smärta i näsan på vakna patienter

Övergående andningspåverkan beredskap assisterad andning

BT-fall

Illamående

Agitation

INTERAKTIONER

CYP3A4 hämmare (se

FASS ex flukonazol, erytromycin) kan ge förlängd effekt av midazolam

ÖVERDOSERING

För ytterligare information om preparatet, se FASS