11.22. Kalciumglukonat

B05BB01

PREPARATNAMN

Kalciumglukonat, gel 2,5%

BEREDNINGSFORM

Gel för utvärtes bruk. Skall ej användas i ögon.

TERAPEUTISK EFFEKT

Calcium binder till flouridjonerna och förhindrar ytterligare frätskada och minskar risken för hypokalcemi

INDIKATIONER

Frätskada orsakad av fluorvätesyra.

Används främst vid etning av rostfritt stål, flotation av malm och etsning av glas. Litiumbatterier kan också avge vätefluorid som kan bilda fluorvätesyra.

ADMINISTRATIONSSÄTT

Gel för utvärtes bruk

DOSERING

Applicera Kalciumglukonatgel generöst på och omkring det utsatta området och massera in det i huden minst 15 minuter efter att smärtfrihet uppnåtts. Applicera ytterligare gel om smärtan återkommer.

Om exponering skett på hand kan man applicera gelen i handske och trä på handen.

FÖRSIKTIGET

Vårdare bör skydda sin egen hand från att komma i kontakt med fluorvätesyra genom att använda dubbla handskar.

För ytterligare information om preparatet, se FASS