11.2. Hot och våld

Styrande dokument

Handlingsplan hot och våld Ambulanssjukvården Gävleborg dokument id: 09-85171

Hot och våld situationer

Vid larmuppgifter om misstänkt, bekräftad hot- och våldssituation eller när hämtplatsen upplevs osäker av ambulansbesättning har de rättighet att begära polisassistans via SOS och invänta polisinsats. Ambulanspersonalen väljer då lämplig brytpunkt i samråd med SOS Alarm. RAPS-talgrupp tilldelas av SOS Alarm och kommunikationen sköts därefter mellan LKC och ambulansen

Ambulanspersonal skall alltid noga journalföra orsak till att man valt att inte primärt gå fram till hämtplats. Avvikelserapport skall alltid skrivas. Om besättningen bedömer att det finns en överhängande risk för den egna säkerheten kan patienten lämnas på platsen. Möjligheten ska användas restriktivt och orsaken ska dokumenteras väl