11.2. Acetylsalicylsyra – ASA

B01AC06

PREPARATNAMN

Ex. Trombyl

BEREDNINGSFORM

Tablett

STYRKA

75 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Hämmar trombocytaggregationen, smärtstillande

INDIKATIONER

Centrala bröstsmärtor, misstanke om akut hjärtinfarkt (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

4 tabl. (=300 mg). Engångsdos.

KONTRAINDIKATIONER

Allergi mot ASA eller NSAID-preparat

Aktivt ulcus i magsäck och/eller tarm

Känd blödarsjuka

Methotrexate behandling

BIVERKNINGAR

Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit, astma)

Magsmärtor, halsbränna, illamående

Ökad blödningsbenägenhet

För ytterligare information om preparatet, se FASS